facebook
Reklamacje

OGÓLNE ZASADY ZWROTU I REKLAMACJI

Każdy produkt kupiony w sklepie internetowym Frontside.pl można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty odtrzymania produktu przez Konsumenta.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja jest uznana, Frontside.pl pokrywa koszty transportu na podstawie okazanego dokumentu zapłaty za transport, w kwocie nie wyższej, niż wynikająca z cennika standardowych usług kurirerskich .

Wraz z towarem należy odesłać wydrukowany i wypełniony Formularz reklamacyjny lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady.

 

Formularz zgłoszenie reklamacji Word

Formularz zgłoszenia reklamacji Pdf

Formularz zwrotu towaru Word

Formularz zwrotu towaru Pdf

KARTA GWARANCYJNA deskorolka

KARTA GWARANCYJNA kask

KARTA GWARANCYJNA ochraniacze

KARTA GWARANCYJNA łyżwy

KARTA GWARANCYJNA łyżworolki-rolkołyżwy

KARTA GWARANCYJNA snowboard

KARTA GWARANCYJNA wiązania_snowboard

KARTA GWARANCYJNA LongboardReklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email jaki podał podczas składnia zamówienia lub telefonicznie na numer jaki podał podczas składania zamówienia.

Zwroty i reklamacje powinny być kierowane pod adres:

Trip s.c.
ul. Tunelowa 34
Starowa Góra 
95-030 Rzgów

Nie odpowiadamy na zwroty i reklamacje przesłane bez załączonego protokołu reklamacji  lub formularza zwrotu.
Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem"

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu .

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony w całości, tzn . np. w przypadku łyżworolek cała para z wszystkimi częściami, deskorole k- kompletna deskorolka, wiązań wraz z deską itp

Towar powinien być czysty. W innych przypadkach reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

Po rozpatrzeniu reklamacji , z wyjątkiem zwrotu należności, reklamowany towar, bądź jego zamiennik, będzie odesłany do klienta, na koszt sklepu frontside.pl

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep. 

Przesyłkę należy sprawdzić pod względem zgodności z zamówieniem przy osobie doręczającej.

 

 

 

 

 

Powrót